close
تبلیغات در اینترنت
وقتی که خانم بازیگر ایرانی ژاکت پسرش را می پوشد!! + عکس

کمند امیرسلیمانی 2 عکس جالب منتشر کرده است که در ادامه انها را مشاهده می کنید. من در هشت سالگی در حال اجرای برنامه.از وقتی یادم میاد فقط کار و کار....چرا بچگی نکردم؟.....چرا بازیهای بچه گانه نکردم؟......خیلی زود بزرگ شدم وقتی که خانم بازیگر ایرانی ژاکت پسرش را می پوشد!! + عکس وااااای یه…

وقتی که خانم بازیگر ایرانی ژاکت پسرش را می پوشد!! + عکس

وقتی که خانم بازیگر ایرانی ژاکت پسرش را می پوشد!! + عکس

کمند امیرسلیمانی 2 عکس جالب منتشر کرده است که در ادامه انها را مشاهده می کنید.

من در هشت سالگی در حال اجرای برنامه.از وقتی یادم میاد فقط کار و کار....چرا بچگی نکردم؟.....چرا بازیهای بچه گانه نکردم؟......خیلی زود بزرگ شدم

وقتی که خانم بازیگر ایرانی ژاکت پسرش را می پوشد!! + عکس

وقتی که خانم بازیگر ایرانی ژاکت پسرش را می پوشد!! + عکس

وااااای یه حس خوب که دلم نیومد با شما قسمت نکنم.پسرم اندازه من شده.من و ژاکت ایلیا.....

وقتی که خانم بازیگر ایرانی ژاکت پسرش را می پوشد!! + عکس

وقتی که خانم بازیگر ایرانی ژاکت پسرش را می پوشد!! + عکس